Veikla

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras kartu su Anykščių savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vida Dičiūnaite inicijavo pasitarimą dėl pagalbos užtikrinimo vaikams turintiems autizmo bruožų bei jų artimiesiems ir globėjams. Susitikimas įvyko 2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje. Plačiau…

Anykščių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre birželio 13 dieną vyko mokymai – ,,Kad problemos paauglystėje netaptų tragedija“. Plačiau…

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, Globos centre Tarnybos atestuoti asmenys Inga Lackuvienė ir Elona Berniūnienė pradėjo pagrindinius mokymus asmenims norintiems tapti globėjais pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BV-66 2018 m. birželio 1 d. Pagrindiniai mokymai prasidėjo nuo birželio 6 dienos. Plačiau…