ARŠVGC Tel. (8 381) 797 94 * * * Globos centras +370 601 44 371

Šiemet – globėjams padėkoti skirta savaitė

 Kasmet pirmąjį liepos sekmadienį Lietuvoje minima Globėjų diena.  Šilalės socialinių paslaugų namų darbuotojoms, kurios rengia ir konsultuoja globėjus ir įtėvius, kilo mintis, jog yra būtina diena metuose, kuri būtų skirta GLOBĖJAMS. Savo siūlymą teikė Seimui, Prezidentei ir Lietuvos vyskupų konfederacijos pirmininkui. 2017 metais Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme liepos pirmasis sekmadienis paskelbtas Globėjų diena.

Šiemet globėjams bus skirta visa savaitė (nuo birželio 29 iki liepos 5 d.). Globos centrų darbuotojai, vaikų gynėjai, bendražygiai ir bendraminčiai, suvieniję širdis, protus ir kūrybiškumą savaitę prieš Globėjų dieną skirs renginiams visuomenei, siekiant išreikšti pagarbą ir rūpestį globojančioms šeimoms, papasakojant apie globos situaciją Lietuvoje.

ŽMONĖMS, KURIE JAU KELIAUJA DRAUGE SU GLOBOTINIU, bus skirtas nuoširdus, išskirtinis dėmesys ir pagarba, auginant žmogų, kurio prigimtinė šeima šiandien yra per silpna jį užauginti.

Pažįstate globėjus ar įtėvius – pasveikinkite juos su gražia švente. 

Dėkojame, kad kuriate gražesnį vaiko pasaulį.

 
Dėl  Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro darbo organizavimo ekstremalios padėties laikotarpiu

 Informuojame, kad  Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose, adresu  Liepų 11, Aulelių k., Anykščių rajonas, bei Globos centro padalinyje, adresu Ramybės 15, Anykščiai nebus vykdomi jokie susitikimai, posėdžiai, pasitarimai, Anykščių  šeimos ir vaiko gerovės centro  darbuotojai dirbs pagal galimybę nuotoliniu būdu, išskyrus socialius darbuotojus ir socialinių darbuotojų padėjėjus,  tiesiogiai dirbančius su vaikais. Asmenys savo prašymus ar informaciją galės teikti el. pašto adresais : www.anyksciu.svgc@gmail.com,  anyksciugloba@gmail.com. bei kitais viešai skelbiamais el. pašto adresais bei skambinant telefono numeriais:

8-640-29677 – Centro direktorius Vaidas Niaura

8-613-30409 – pavaduotoja socialiniam darbui  Inga Lackuvienė

8-601-44371 – socialinė darbuotoja atestuota GIMK programą / globos koordinatorė  Daina Rancevienė

8-647-48504 – globos koordinatorė  Diana Putrimaitė

8-602-13956 – globos koordinatorė  Renata Kiselienė

 Globotinių (rūpintinių), kurie šiuo metu gyvena  Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro  Vaikų skyriuje, artimieji gali skambinti  ir visą informaciją gauti šeimynos telefonu:  8-678-86752. Informacija apie susitikimų, tarpinstitucinių pasitarimų poreikį ir galimybes bus pateikta Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro interneto svetainėje bei  facebook paskiroje. Taip pat atskirų klausimų derinimas bus organizuojamas raštu pasinaudojant įprastu el. paštu.

 Anykščių rajono  šeimos ir vaiko gerovės centro  administracija


KĄ SVARBU ŽINOTI DĖL KORONAVIRUSO?


b