PRADEDAMI BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ MOKYMAI

 Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre nuo 2020 m. sausio 16 dienos pradedami budinčių globotojų specializuoti šešių dalių mokymai. Specializuotus mokymus GIMK ves Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys – Inga Lackuvienė ir Elona Berniūnienė. Budintis globotojas – asmuo, kuris vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, savo namuose iki 12 mėnesių trukmės teikia priežiūros, ugdymo, auklėjimo paslaugas. Budinčiam globotojui už teikiamas paslaugas yra mokamas finansinis atlygis. Labai džiugu, kad Anykščių rajone yra asmenų, pasiryžusių vykdyti nors ir nelengvą, bet prasmingą veiklą.Sausio 5 d. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro BVGN globotiniai Arūnas Gaigalas ir Rokas Pečiulis dalyvavo Kalėdų rezidencijos  uždarymo programoje Anykščiuose, žiūrėjo spektaklį šeimai pagal Donaldo Biseto pasakas „Stebuklų šaly“ bei atsisveikinimo su Kalėdų seneliu. FOTO

 Socialinė darbuotoja Aida Giliauskienė


Ruošiamės Kalėdoms…

Kalėdiniame Vilniuje…

Smagiai praleidome dieną Vilniuje. Džiaugėmės nuostabia egle.

Socialinė darbuotoja J. Sabalienė

prie Vilniaus Kalėdinės eglės

Gruodžio 30 d. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro BVGN globotiniai Rokas, Arūnas ir Kornelija lankėsi prie Vilniaus kalėdinės eglės, kuri šiemet yra išrinkta gražiausia  Europoje.

Socialinė darbuotoja A. Giliauskienė


Globėjų Advento vakaras

2019 gruodžio 12 dieną Anykščių menų inkubatoriuje vyko pirmasis Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro organizuojamas globėjų susitikimas. Advento vakaras subūrė bene 40 rajono globėjų. Gausus būrys kilniaširdžių žmonių dalinosi savo patirtimi, džiaugsmais ir pamąstymais. Susirinkusius dalyvius džiugino Muzikos mokyklos  smuikininkų ansamblis (mok. Lina Pipirienė), dainavo Kultūros centro mergaičių vokalinio dainavimo grupė „Nenuoramos“ (vad. Jurgita Baldauskienė). Nuoširdžiai dėkojame Jums prisidėjusiems prie mūsų šventės.

Šventę vainikavo Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro direktoriaus pavaduotojos kalba:

„Gerbiami vaikų globėjai, kolegos, artėjant gražiausioms metų šventėms visuomet aplanko nenumaldomas troškimas padėkoti, pasidžiaugti, įvertinti, įsivertinti, pabūti drauge. Džiugu jus visus matyti šiandien, taip gausiai susirinkusius. Tai rodo, kad mes visi – ir jūs, ir globos centro darbuotojų komanda, siekiame vieno tikslo: mūsų vaikų gerovės ir jų pilnaverčio funkcionavimo visuomenėje. Tik kartu, surėmę pečius, vieni kitiems padėdami, vieni kitus palaikydami, dalindamiesi geromis patirtimis, ieškodami sprendimų sudėtingose situacijose, mes galime dirbti vaikams ir dėl vaikų. Ir tas faktas, kad šiandien jūs visi čia, parodo, kad nėra abejingų šiame prasmingame, kartais pilname iššūkių darbe…       Plačiau apie tai


  *   *  *


Vietoje vaikų globos namų – gyvenimas šeimai artimoje aplinkoje

(rašoma laikraštyje „Šilelis“)

Kiekvienas vaikas turi teisę turėti namus. Jei atsitinka taip, kad vaikai negali gyventi kartu su tėčiu ir mama, jais pasirūpina valstybė. Anykščiuose pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai duris atvėrė 2018 metų pabaigoje, kuomet į didžiulį dviejų aukštų namą iš Aulelių vaikų globos namų persikėlė gyventi 7 vaikai. Šių metų rugpjūtį dar 5 vaikai apgyvendinti šviesiame, jaukiame bute. Nuo pat pirmųjų dienų vaikams buvo akcentuojama, kad jie turi savus namus, kad jie šeima, kad jie turi namų raktą…       Plačiau apie tai


  *   *  * 


Gruodžio 18 d. smagiai praleidome laiką su Amsiu. Jis dar vaikams atvežė dovanėlių. Ačiū Jam!…Prieš šventes vaikai uoliai kepė žaisliukus eglutei. Minkė, kepė, piešė… Pasiruošė papuošti savųjų namų eglutę…
Aplankėme Kalėdų rezidenciją, pabendravome su Kalėdų seneliu. Pasivaikščiojome po šventiškai pasipuošusį miestą.Pagrindinius mokymus pagal GIMK programą baigė dar viena globėjų (rūpintojų), įtėvių grupė

 Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre lapkričio 7 dieną mokymus baigė dar viena globėjų (rūpintojų) įtėvių grupė pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. (GIMK).  Lapkričio 7 dieną buvo įteikti  pagrindinių mokymų pažymėjimai būsimiems globėjams (rūpintojams) – dėkojame Jums už kilnių tikslų siekimą.

                      Vaiko globa šeimoje – tai galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią ir mylinčią aplinką savo šeimoje, užtikrinant tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų ir teisių gynimą ir atstovavimą, dėl šios priežasties globėjams ir įtėviams reikia visapusiškai pasiruošti priimti vaiką, jo emocijas, bei priimti patiems save ir įsivertinti ar esate pasiruošęs šiai prasmingai gyvenimo kelionei, kartu su vaiku, kuriam labiausiai reikalinga meilė, šiluma ir supratimas.


*   *  *


Pirmoji žiemos diena prabėgo keliaujant bebrų takais…


*   *  * 


Turiningai praleidom popietę Policijos komisariate. Policininkės supažindino mus su jų darbo specifika, aprodė dalį patalpų, ginklų, padovanojo atšvaitų, atsakė mums į dominančius klausimus.                   

Ilona Sargiūnienė

*   *  * 

.

.

.

.

.

2019 m. lapkričio 16 dieną bendrabutyje III-je šeimynoje liko tik du vaikai. Su auklėtoja kartu nuvyko į Uteną ir pabandė „pabėgti“ iš kambario, pilno įvairiausių užduočių – galvosūkių. Nuotykis tiek įtraukė visus, kad net niekas neatrado minutės laiko padaryti foto – užtat pavyko rasti raktą ir išeiti, nelaukiant kol darbuotoja atrakins. Pasak jos mes kambaryje užtrukome vidutiniškai… Norėjome pažaisti boulingą, bet visi takeliai buvo užimti visai dienai, tad vyrukai išbandė jėgas prie bilijardo stalo…

*   *  * 

2019 m. spalio 29 dieną Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomeninių vaikų globos namų globotiniai vyko į Kauno zoologijos sodą. Vaikai zoologijos sode išvydo didelę gyvūnų įvairovę. Dalyvavo ruonio Kajaus šėrime, klausėsi liūtų riaumojimo, stebėjo snieginio leopardo šėliojimą bei smagias beždžionėlės išdaigas narve. Globotiniai mėgavosi gražia ir turininga diena. 

Socialinės darbuotojos Aida Giliauskienė ir Kristina Raščiūtė

*   *  * 


*   *  *


Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos(GIMK) mokymai

Tarnybos atestuoti asmenys(GIMK) Inga Lackuvienė ir Elona Berniūnienė pradėjo pagrindinius mokymus asmenims norintiems tapti globėjais pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BV-66 2018 m. birželio 1 d. Pagrindiniai mokymai prasidėjo nuo rugsėjo 26 dienos.

Globa šeimoje tai yra dovana ne tik globojamam vaikui, tačiau dovana ir šeimai, kuri ruošiasi priimti vaiką į savo namus. Globėjų mokymuose dalyvaujantys asmenys ruošiasi priimti vaiką su visomis emocijomis ir patirtimis, stengiasi įsivertinti save ar yra pasiruošę gyvenimo pokyčiui. Vaikui netekusiam tėvų globos labiausiai reikia supratimo, meilės, šilumos ir Tavęs.

                      Galbūt tu esi pasiruošęs padovanoti vaikui dalį savo širdies? Susisiek su Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės Globos centru!

 Globėjais (rūpintojais), įtėviais gali būti:

  1. asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys).

  2. ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

*Artimi vaiko giminaičiai gali būti vyresni, nei 65 ar jaunesni nei 21.

Globoti (rūpinti), įvaikinti norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) ar įvaikinti be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis. 

Globėjais (rūpintojas),įtėviais negali būti:

  1. Jaunesni nei 21 metų amžiaus ir vyresni, nei 65 metų amžiaus.

  2. Pripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;

  3. Buvęs įtėvis (įmotė), globėjas, kuriam teismas apribojo tėvų valdžią ar teismo sprendimu nuo Jūsų buvo atskirtas vaikas;

  4. Buvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.

Kviečiame norinčius dalyvauti mokymuose  pagal globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą(GIMK). Informacija pasiteiravimui :

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras

El.p. anyksciugloba@gmail.com

Tel. nr. +370613304092019 rugsėjo 27 Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro atstovės – Atestuotas tarnybos asmuo (GIMK) Inga Lackuvienė bei socialinė darbuotoja – globos koordinatorė Daina Rancevienė dalyvavo diskusijoje „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, užtikrinant vaiko gerovę: kaip mums sekasi?“. Skaitykite plačiau čia


Renkama nauja būsimų socialinių globotojų, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymų grupė pagal GIMK programą;
kreiptis tel.: 8 613 30409 arba
el. p. anyksciu.svgc@gmail.com


*****


Derliaus šventė ,,Obuolinės “
Rugsėjo 21 d. bendruomeninių vaikų globos namų (Storių) globotiniai aplankė amatų ir derliaus gėrybių mugę A. Baranausko aikštėje ir Vilniaus gatvėje. Dalyvavo „Metų ūkis 2019“ nugalėtojų pagerbime bei Irenos Starošaitės koncerte Anykščių kultūros centro didžiojoje salėje.

Soc. darbuotoja A. Giliauskienė


Rugpjūčio saulėtą penktadienį vyko sporto šventė. Visi sportavome iki sutemos… Renginį vedė kupiškietė, kūno kultūros mokytoja – Diana Balužytė

2019 rugpjūtis Šventojoje, Palangoje…Iki 20190729 veikusi svetainė pasiekiama čia.

Jei ankstesnėje mažai ką galima buvo keisti, tai dabar galima beveik viską daryti savaip, todėl labai reikalingos visų darbuotojų (ir ne tik) pastabos, pageidavimai, informacija talpinimui… Rašykite zenonas@auleliai.lt arba įdėkite į ARSVGC Google disko katalogą „Internetinei svetainei“.

Prisiminkime kaip atrodė svetainė 2006-2013 metais